Teknisk tegning og arkitekturprosjektering

Planlegger du et byggeprosjekt kan vi bistå med teknisk tegning / byggetegninger og arkitekturprosjektering til byggesøknaden i forbindelse med tiltaket. Aktuelle prosjekter kan være oppføring av bolig, fritidsbolig, mindre yrkesbygg, påbygg/tilbygg til eksisterende bolig, eller tegning av garasje, boder og/eller andre tilsvarende mindre tegningsoppdrag.
 
TAKSTtjenester har sentral godkjenning hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1. Etter byggesaksforskriften (SAK-10) § 13.5-2.ledd (b) kan arkitekturprosjetering omhandle følgende: Arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksistet. Gjelder bygninger inntil 500 m² BRA, og større industri- eller lagerbygninger med enkel planløsning. Godkjenningsområdet omfatter prosjektering innen følgende fagområder:
Arkitektonisk utforming, Konstruksjonssikkerthet, Sikkerhet ved brann, Planløsning, Miljø og helse, Energi.
 
Vi kan hjelpe deg med redegjørelse for prosjekteringen og å utforme søknadstegninger som er i henhold til de gjeldende forskriftskrav. Vi har rimelige priser, så ta gjerne kontakt for uforpliktende pristilbud.
 
Om du enten representerer et ansvarlig foretak eller er en privatperson som trenger å få tegnet byggetegninger, så kan vi hjelpe til. Om det er utforming av et nytt bygg, eller om det er revidering eller oppgradering av gamle tegninger, så kan vi ordne det. De fleste tegningsoppdrag kan du komme til oss med.

Har du behov for våre tjenester?

Vi ønsker å hjelpe deg!