Arkitekturprosjektering og teknisk tegning

Planlegger du et byggeprosjekt kan vi bistå med forprosjektering og byggetegninger til byggesøknaden. Det er mye som må avklares i forprosjekteringen, og dette henger også litt sammen med byggesøknaden. Les også mer om dette under vår tjeneste «Byggesøknad». Vi jobber med både mellomstore næringsbygg og mindre tiltak som bolig, tomannsbolig, fritidsbolig og tilbygg til både næringsbygg og bolig.

Vi kan hjelpe deg med all prosjekteringen i byggeprosjektet, og utforme søknadstegninger som er i henhold til de gjeldende forskriftskrav. Vårt samarbeide med andre prosjekterende er godt, og vi vil kunne dekke opp alle ansvarsretter som må erklæres i et byggeprosjekt. Planlegger du et næringsbygg eller tilbygg til næringsbygg, så kan du lese mer under tjenesten «byggeledelse».

TAKSTtjenester AS har sentral godkjenning hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) for ansvarsrett som arkitekturprosjekterende i tiltaksklasse 1. Godkjenningsområdet omfatter prosjektering fra bolig og opp til middels store næringsbygg, og gjelder innen følgende fagområder:

Arkitektonisk utforming, Konstruksjonssikkerhet, Sikkerhet ved brann, Planløsning, Miljø og helse, Energi.

Om du enten representerer et ansvarlig foretak som trenger hjelp til all prosjektering, eller er en privatperson som trenger å få tegnet byggetegninger, så kan vi hjelpe til. Om det er utforming av et nytt bygg, eller om det er revidering eller oppgradering av gamle tegninger, så kan vi ordne det. De fleste tegningsoppdrag kan du komme til oss med. Vi har rimelige priser, så ta gjerne kontakt for uforpliktende pristilbud.

Har du behov for våre tjenester?

Vi ønsker å hjelpe deg!