Byggesøknad

Har du planer om å bygge et næringsbygg, bolig, fritidsbolig eller et tilbygg? Ifølge byggesaksforskriften (SAK 10) defineres dette som et tiltak, og du som eier tiltaket defineres som tiltakshaver. Hvis du trenger søknadshjelp for ditt tiltak, tegner vi søknadstegninger i samarbeide med deg, og sender inn komplett byggesøknad. Når kommunen har gitt rammetillatelse (eller 1-trinns tillatelse) kan du velge om du vil sette opp bygget/tilbygget i en eller flere etapper.

Hvis du av ulike årsaker vil bruke litt tid, kan en god løsning være å utføre grunnarbeid og betongarbeidet først, for deretter å sette opp «tett bygg» noe senere. Noen velger å ta i bruk deler av bygget, men vil vente med full innredning til senere. Eller du kan bygge hele prosjektet fortløpende på raskeste måte.

SAK 10 stiller en rekke krav til innholdet i en byggesøknad og at den utarbeides av en ansvarlig søker. TAKSTtjenester as er sentralt godkjent hos Direktoratet for Byggkvalitet, for ansvarsrett som ansvarlig søker i byggeprosjekter. Både bedrifter, sameier, borettslag og privatpersoner kan vi bistå her. Vi har konkurransedyktige priser, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende pristilbud.

Det finnes to typer byggesøknad; Rammesøknad eller 1-trinns søknad. Du kan velge å først søke rammetillatelse, for så å søke om igangsettingstillatelse på et senere tidspunkt. Fordelen med dette er at du får avklart om kommunen vil tillate byggetiltaket, før du engasjerer alle nødvendige ansvarlige foretak til prosjekteringen og gjennomføringen. Dette passer imidlertid best til større byggetiltak, da dette tar lengre tid. For mindre tiltak, eneboliger, tomannsboliger og lignende, er det mest vanlig med 1-trinn’s søknad. Da skal kommunen ha all dokumentasjon på plass i første søknad.

Planlegger du et mindre tiltak, så åpner SAK 10 opp for noen typer tiltak hvor tiltakshaver selv kan søke om byggetillatelse. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at alle dokumentasjonskrav til byggesøknaden og tekniske krav til prosjekteringen er det samme som for tiltak med en ansvarlig søker. I tillegg gjøres det også unntak i byggesaksforskriften for noen mindre tiltak som er helt fritatt fra kommunal byggesaksbehandling.

Er du usikker på om tiltaket er av en slik art at det vil bli godkjent av kommunen, så anbefaler vi at du bestiller en forhåndskonferanse hos kommunen din. Som ansvarlig søker kan vi være med på en slik forhåndskonferanse hvis du ønsker, men det er ikke påkrevd.

Vi minner om at SAK 10 stiller noen krav til tiltakshaver også. Det er følgende:

§ 12-1. Tiltakshavers ansvar:

(1) Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe nye ansvarlige foretak ved opphør eller andre endringer i ansvarsrettene. Tiltakshaver er ansvarlig for innbetaling av byggesaksgebyr til kommunen. Kommunen kan i alle saker etter plan- og bygningsloven rette pålegg mot tiltakshaver.

(2) Der tiltakshavers ansvar ikke videreføres til ansvarlige foretak, jf. plan- og bygningsloven § 23-1 andre ledd, har han ansvar for at søknad, prosjektering og utførelse er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ansvaret omfatter blant annet

a) ansvar for å varsle naboer, motta og redegjøre for nabomerknader, og for søknadens innhold for øvrig

b) ansvar for plassering, eventuell utarbeidelse og oppdatering av gjennomføringsplan, jf. § 5-3, og for søknad om ferdigattest.

Der tiltakshaver er godkjent som selvbygger etter § 6-8, er han ansvarlig for de deler av tiltaket der det ikke benyttes foretak med selvstendig ansvarsrett.

(4) Tiltakshaver har ansvar for at det iverksettes kontroll der dette kreves etter § 14-2, § 14-3 eller § 14-4

Har du behov for våre tjenester?

Vi ønsker å hjelpe deg!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle