Byggeledelse

Byggeledelse er samlebetegnelse for de viktige arbeidsoppgavene til en byggeleder og/eller prosjektleder i et byggeprosjekt. Vi har lang erfaring med både prosjektering og prosjekt- og byggeledelse av små og mellomstore byggeprosjekter. Når mer enn ett firma er involvert i et prosjekt, kan det være greit å ha en prosjektleder/byggeleder.

Hvis du ønsker litt kontroll med ditt byggeprosjekt, anbefaler vi at prosjektet deles opp i en utførelsesentreprise fremfor en totalentreprise. I tillegg kan det gi en lavere totalkostnad. Jo mer komplekst et prosjekt er, desto viktigere er det å ha en erfaren byggeledelse. Mange velger i dag å engasjere en prosjektleder/byggeleder i både små og store byggeprosjekter.

Hvor omfattende byggeledelse du trenger er avhengig av byggeprosjektets størrelse. For mindre og enkle prosjekter hvor det er få personer involvert, vil oppgavene til byggeledelsen være ganske begrenset. Men skal du sette i gang et stort og komplisert prosjekt, kan en byggeledelse være helt sentral for å få ting til å fungere godt. Det er vanlig i dag at flere personer er involvert i oppgavene som tilfaller byggeledelsen, særlig når det gjelder kvalitetssikring av utført arbeid.

Byggeledelsen følger opp arbeidet på byggeplassen, og passer på at alt arbeid utføres i henhold til de avtalene og kontraktene som er inngått. I tillegg skal også sikkerheten på byggeplassen følges opp og ivaretas. Byggeledelsen vil være byggherrens (tiltakshaver) representant/representanter i prosjekteringen og på byggeplassen. Arbeidsoppgavene til byggeledelsen består av prosjektering/prosjektledelse, administrasjon, økonomistyring, fremdriftsstyring og kvalitetssikring. Dette er viktige områder for å sikre kvaliteten, samt en trygg og god fremdrift gjennom hele prosjektet.

Det kan være både tid- og ressurskrevende å sette i gang et byggeprosjekt. Det er du som eier eiendommen der arbeidet skal utføres som er ansvarlig overfor myndigheter, lover og regelverk i egenskap av å være tiltakshaver (byggherre). Tiltakshaver behøver ikke være en person, men kan for eksempel være en bedrift, et sameie eller et borettslag.

Mange byggherrer velger i dag at arbeidet skal utføres som en delt entreprise. Altså at prosjektet deles opp etter ulike entreprenører for hvert fagområde. Ved delt entreprise må noen organisere og koordinere alt arbeidet med både prosjektering og utførelse overfor de ulike entreprenørene, noe som er en viktig arbeidsoppgave til en prosjektleder/byggeleder. I praksis betyr dette at når prosjektet har kommet i gang skal byggeleder og/eller prosjektleder organisere alt arbeidet, og finne frem til entreprenørene på vegne av byggherren, samt å styre dem.

Byggeledelsens oppgaver vil i praksis ofte omfatte prosjektering, tilbudsinnhenting, kontraktinngåelse, utarbeidelse og oppfølging av fremdriftsplaner, og rapportere om avvik. Oppfølging og styring av økonomi, kvalitetssikring og HMS-arbeid er også sentrale oppgaver for byggeledelsen. Prosjektleder og/eller byggeleder kan gis fullmakt til å inngå avtaler om innkjøp av leveranser på vegne av byggherren om det er ønskelig.

Det er vanlig å lure på hvor lang tid et byggeprosjekt tar. Byggeprosjektets varighet er avhengig av mange faktorer. Så uten å vite en del detaljer om byggeprosjektet, er det helt umulig å anslå hvor lang tid et prosjekt tar. Men generelt kan det sies at jo mer tid som brukes, desto dyrere blir det. Å bygge et prosjektløp som er effektivt vil derfor være økonomisk gunstig.

En vanlig feil som gjøres ofte er å undervurdere hvor lang tid det tar å gjennomføre et byggeprosjekt. Det er viktig å være realistisk, og også ta høyde for at uforutsette ting kan skje. Ved å engasjere en prosjektleder/byggeleder kan du unngå at kostbar tid går tapt ved at avtaler da følges opp og at arbeid blir ferdigstilt til riktig tid.

Har du behov for våre tjenester?

Vi ønsker å hjelpe deg!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle