Overtakelsesforretning

Ved en overtakelse av nyoppført bolig etter bustadoppføringslova blir det foretatt en formell overtakelsesforretning mellom entreprenør og kjøper. Dette markerer et juridisk skille når det gjelder ansvaret for boligen.
 
Normalt vil entreprenør skriftlig kalle inn til en befaring med overtakelse minst en uke i forkant, når boligen er innflyttningsklar. Loven forutsetter møteplikt for begge parter. Hvis en av partene ikke møter kan den andre parten krev at overtakelsen allikevel er skjedd. For forbrukeren vil uteblivelse innebære at man mister viktig innsigelsesrett.
 
En overtakelsesforretning består av en utvendig og innvendig befaring av boligen. Det er viktig å kontrollere at alle arbeider er korrekt og forskriftsmessig utført før man godkjenner overtakelsen. Vi kan engasjeres som en nøytral profesjonell part for å sikre at nybygget som overtas er i tråd med hva som er bestilt, og at det er oppført i henhold til forskrifter og gjeldende regelverk. Hvis det oppdages mangler må man reklamere på arbeidet i overtakelsesdokumentet. Er det vesentlige mangler kan man holde tilbake en del av oppgjøret tilsvarende utbedringskostnaden, inntil manglen er utbedret. I alvorlige tilfeller kan man også nekte å overta boligen.
 
Formelt sett vil en overtakelsesforretning være et juridisk skille som markerer bland annet følgende:
  • Kjøper overtar risikoen for boligen.
  • Eventuelle dagmulkter stoppes.
  • Garantitiden begynner å løpe.
  • Entreprenør har krav på sluttoppgjør.
  • Entreprenørens forsikring av bygningen opphører.

Har du behov for våre tjenester?

Vi ønsker å hjelpe deg!