Prisliste

på våre tjenester

Prisene på våre arbeidsoppdrag er naturlig nok avhengig av arbeidsmengden og vil variere med størrelsen på oppdraget.
Dermed må prisen på de tjenestene som ikke er spesifisert nedenfor regnes ut i hvert enkelt tilfelle. Send oss da en forespørsel, så får du et pristilbud tilbake. Alle oppgitte priser er inkludert mva. Vi har rimelige og konkurransedyktige priser på alle våre tjenester.

Taksering:

Verditakst

 • For tomt - Kr 3500,-
 • For fritidsbolig - Kr 4500,-
 • For leilighet - Kr 3500,-
 • For enebolig - Kr 4500,-
 • For bolig med to boenheter - Kr 6500,-
 • Forhåndstakst før byggelån - Kr 3500,-
 • Sluttakst etter byggelån - Kr 3000,-

Verdivurdering

 • Enkel brevtakst u/arealoppmåling for leilighet - 2000,-
 • Enkel brevtakst u/arealoppmåling for enebolig - 2500,-

Tilstandsrapport

 • For salg av fritidsbolig - Kr 7000,-
 • For salg av leilighet - Kr 5500,-
 • For salg av enebolig under 250 kvm - Kr 7500,-
 • Tillegg for enebolig over 250 kvm - Kr 2500,-

Timespris

 • Gjeldende timesats - 1100,-

Andre tjenester:

Andre tjenester

 • Byggelånskontroll, uten bilagskontroll - Kr 5000,-
 • Byggelånskontroll, tillegg for bilagskontroll - Kr 3000,-
 • Tilstandsanalyse, av bygg/bolig før vedlikehold - Pristilbud / timespris
 • Byggesøknad, bistand som ansvarlig søker - Pristilbud / timespris
 • Tegninger, ansvarlig for arkitekturprosjektering - Pristilbud / timespris-
 • Bistand, ved bygging / reklamasjon / skader - Pristilbud / timespris
 • Arealoppmåling, bolig / yrkesbygg - Pristilbud / timespris
 • Energimerking, bolig / yrkesbygg - Pristilbud / timespris