Prisliste

på våre tjenester

Prisene på våre arbeidsoppdrag er naturlig nok avhengig av arbeidsmengden og vil variere med størrelsen på oppdraget.
Dermed må prisen på de tjenestene som ikke er spesifisert nedenfor regnes ut i hvert enkelt tilfelle. Send oss da en forespørsel, så får du et pristilbud tilbake. Alle oppgitte priser er inkludert mva. Vi har rimelige og konkurransedyktige priser på alle våre tjenester.

Taksering:

Verditakst- for tomt

3 500,-

Verditakst- for fritidsbolig

4 500,-

Verditakst- for leilighet

3 500,-

Verditakst- for enebolig

4 500,-

Verditakst- forhåndstakst før byggelån

3 500,-

Verditakst- sluttakst etter byggelån

3 000,-

Tilstandsrapport- for salg av fritidsbolig

7 000

Tilstandsrapport- for salg av leilighet

5 500,-

Tilstandsrapport- for salg av enebolig under 250 m²

7 500,-

Tilstandsrapport- tillegg for enebolig over 250m2

2 500,-

Verdivurdering- enkel brevtakst u/ arealoppmåling

2 500,-

Timepris- gjeldende timesats

1 100,-

Andre tjenester:

Byggelånskontroll- uten bilagskontroll

5 000,-

Byggelånskontroll- tillegg for bilagskontroll

3 000,-

Tilstandsanalyse - av bygg/bolig før vedlikehold

Pristilbud / Timepris

byggesøknad- bistand som ansvarlig søker

Pristilbud / timepris

Tegninger- ansvarlig for arkitekturprosjektering

Pristilbud / timepris

Bistand - ved bygging / reklamasjon / skader

Pristilbud / timepris

Arealoppmåling- bolig / yrkesbygg

Pristilbud / timepris

Energimerking- bolig / yrkesbygg

Pristilbud / timepris