Taksering

Tomtetakst

Ved taksering av ubebygde grunneiendommer for bolig, fritidsbolig eller næring finner man tomtens markedsverdi på befaringstidspunktet. På bebygde eiendommer er tomteverdien en del av den totale verditaksten.

Forhåndstakst

Mens en vanlig verditakst beskriver markedsverdien for det aktuelle takstobjektet på takstdagen, så vil en forhåndstakst beskrive verdien på den aktuelle eiendommen på et valgt fremtidig tidspunkt etter en bestemt endring av eiendommen.

Verditakst

En verditakst av din bolig / fritidsbolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på den aktuelle eiendommen på befaringstidspunktet. Denne takstformen er en enkel gjennomgang av boligen der hovedformålet er å finne verdien.

Tilstandsrapport for bolig

En tilstandsrapport for bolig er en noe enklere og rimligere utgave av boligsalgsrapport etter NS 3600. Dette er også en teknisk tilstandsanalyse kombinert med en verditakst, hvor det er lagt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold.

Tilstandsanalyse med rapport

Planlegger du å restaurere en bolig, eller står du foran en stor vedlikeholdsjobb? En slik tilstandsanalyse er en detaljert undersøkelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden et bygg befinner seg i på befaringstidspunktet.

Byggesøknad

Har du planer om å bygge et tilbygg, påbygg, bolig, fritidsbolig eller et lite næringsbygg? Trenger du søknadshjelp for ditt tiltak, så får du en komplett utarbeidet byggesøknad hos oss.

Arkitekturprosjektering

Planlegger du et byggeprosjekt kan vi bistå med teknisk tegning / byggetegninger og arkitekturprosjektering til byggesøknaden i forbindelse med tiltaket. 

Byggelånskontroll

I mange byggeprosjekter forlanger långiver/bank en byggelånskontroll. Dette ønsker de i forbindelse med kortsiktige byggelån i byggetiden for å unngå at leverandører fakturerer mer enn de verdier som er tilført byggeplassen. Da minskes risikoen for overbelastning av byggelånskontoen ved for eksempel en leverandørkonkurs.

Energimerking

Alle boliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut er pliktig til å ha en gyldig energiattest etter § 4 i energimerkeforskriften. I tillegg skal alle nybygde boliger alltid ha energiattest ved ferdigstillelse. 

Arealoppmåling

Ved kjøp, salg og utleie av bolig og næringslokaler er korrekt areal en vesentlig faktor for riktig verdisetting. Ofte forekommer det avvik i oppgitte arealer i slike situasjoner. 

Trenger du bistand ved bygge- / vedlikeholdsprosjekter eller reklamasjon og skader?

Vi kan bistå med bygningstekniske løsninger og spørsmål om slike arbeider ved planlegging, prosjektering eller utførelsesforhold i de fleste prosjekter, samt hvordan man skal gå fram når det kommer til reklamasjon og skader.

Har du behov for
våre tjenester?

Se vår prisliste!

Prisene på våre arbeidsoppdrag er naturlig nok avhengig av arbeidsmengden og vil variere med størrelsen på oppdraget. Dermed må prisen på de tjenestene som ikke er spesifisert regnes ut i hvert enkelt tilfelle. Du kan sende oss en forespørsel, så får du et pristilbud tilbake. Alle oppgitte priser er inkludert mva. Vi har rimelige og konkurransedyktige priser på alle våre tjenester.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle